Przeszłość widokówki w pigułce

Tak samo jak wiele epokowych odkryć, również karta pocztowa nie miała łatwego początku. W 1865 roku ówczesny Poczmistrz Berlina, Heinrich Stephan, zaproponował na Piątej Niemieckiej Konferencji Pocztowej w Karlsruhe wprowadzenie kartonika dla otwartej korespondencji. Projekt ten, uznany wtenczas za nazbyt śmiały pominęła dyrekcja Poczty Pruskiej. Dopiero kiedy 4 lata później z podobną inicjatywą wystąpił profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego Emanuel Hermann, władze zaaprobowały ją. W tenże sposób poczta austrowęgierska jako pierwsza zerwała z obyczajem zaklejonych listów wdrażając tzw. kartkę korespondencyjną, której jedna strona określona była na korespondencję, zaś druga miała znaczek a także miejsce na adres.
kartki pocztowe
Niebawem na tak drukowanych kartkach do korespondencji zaczęły pojawiać się pierwsze zarysy a także napisy okolicznościowe. W tenże sposób narodziła się właściwa kartka pocztowa. Z początku obrazki znajdowały się w narożniku kartki, lecz z biegiem czasu zaczęły pochłaniać coraz więcej przestrzeni. Od początku istnienia jedna ze stron przeznaczona była na adres oraz znaczek, natomiast na tekst, strona z widokiem. Jeżeli adresant nie chciał ingerować w obraz, na treść zostawało mu malutko powierzchni, w wielu przypadkach musiał się ograniczyć do krótkich życzeń. Dopiero w 1904 roku, poczta zmieniła reguły i od tego momentu na jednej stronie umieszczano obrazek, natomiast na drugiej znalazło się miejsce na tekst, znaczek oraz zaadresowanie. Reguła owa obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Obecnie na pewno nie da się stwierdzić, kto wydał pierwsze kartki pocztowe. Spór o pierwszeństwo toczyło już ponad sto lat temu paręnaście miasteczek i państw. Za najdawniejsze kartki pocztowe uważane są m.in. kartki drukowane w czasie wojny prusko - francuskiej w 1870 r. przez obie strony konfliktu, a również wywodząca się z tego samego roku kartka pocztowa Serba Petara Manojlovicia prezentująca smoka na tle zabudowy miejskiej, znana jedynie z przedwojennej reprodukcji. Swój akcent w historii pocztówki ma też Dolny Śląsk. Za jedne z najdawniejszych kartek na całym świecie uważane są kartki pocztowe obrazujące najwyższy szczyt Karkonoszy, Śnieżkę, datowane na 1873 r - doczytaj.Dzisiaj pocztówki drukowane są na masową skalę. Zajmuje się tym poligrafia - doczytaj .