Leasing i dotacje unijne

Nie widzisz szansy na awans, a pragniesz rozwijać się zawodowo? Posiadasz godny zainteresowania pomysł na własną działalność?

Zdecyduj się na własną działalność gospodarczą. Tym bardziej, iż osoby noszące się z tym zamiarem, mogą być pewni wsparcia w postaci wkładu pieniężnego. Urzędy pracy proponują dofinansowania i kredyty na rozwój działalności.
Business
Author: Victor1558
Source: http://www.flickr.com
Fundusze unijne na rozwój firm to szansa dla tych, którzy są zdeterminowani by powołać do życia własną firmę lub zadbać o rozwój już istniejącego biznesu, lecz nie mają na ten cel odpowiednich środków. Dzięki wsparciu ze źródeł zewnętrznych o wiele sprawniej jest zrealizować przedsiębiorcom swój plan. Korzystanie z pomocy proponowanej przez fundusze unijne bezsprzecznie znacząco wpływa na rozwój firmy oraz poprawę jej postrzegania na rynku.

Omawiany temat Cię fascynuje? Więc odsyłam tu, gdyż odnajdziesz tutaj interesujące dane na omawiane zagadnienie, które godne są uwagi.
Pomyślna decyzja odnośnie dotacji nie upoważnia nas jednak do zaniechania wypełniania obowiązków wymaganych przez instytucję dofinansowującą. Najbardziej istotny, to obowiązek utrzymania działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod rygorem obowiązku dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.

Z propozycją dla przedsiębiorców, wychodzą również firmy leasingowe. Dodatkowo, w przypadku leasingu możemy skorzystać z dofinansowania unijnego.

Jakie środki trwałe można wziąć w leasing, w ramach oferty z dotacjami UE?

* maszyny i urządzenia produkcyjne,
* linie produkcyjne i technologiczne,
* maszyny budowlane,
* środki transportu,
* budynki.

W ramach umowy, korzystający wnosi jedynie niewielki wkład własny i decyduje się na takie raty miesięczne, aby pokrywać je z przewidywanych przychodów z leasingowanego przedmiotu. Dzięki leasingowi wykorzystujemy działanie tzw. dźwigni finansowej, gdyż dzięki pożyczeniu części kapitału na sfinansowanie swych potrzeb, nabędziemy np. nie jedną maszynę, lecz dwie i w związku z tym uzyskać większe zyski ze swojej działalności.