Co jaki czas muszą być wykonywane kontrole placów zabaw?

Wszyscy wiemy, że dzieci uwielbiają się bawić, jednak powinny to robić w bardzo bezpiecznych warunkach. Z tego też powodu wszystkie place zabaw muszą być tak zaprojektowane, aby nie stwarzały jakiegoś zagrożenia.


Żeby je zapewniać, takie miejsca jak wspomniane place zabaw, skateparki czy też siłownie w plenerze muszą być cyklicznie kontrolowane odnośnie stanu zużycia.


Tęczowa flaga
Author: hr.icio
Source: www.flickr.com


Jan Paweł II
Source: http://grafik.rp.pl
Możliwe awarie mogłyby przecież prowadzić do bardzo dużego nieszczęścia. Ich powodem mogłyby być działania czynników atmosferycznych albo skutki wandalizmu. Przeprowadzana regularnie kontrola placu zabaw ma na celu zbadanie stanu zużycia wszystkich będących na placu zabaw urządzeń pod kątem ich przydatności do dalszego używania. W przypadku placu zabaw wykonuje się regularną kontrolę codziennie lub co parę dni. Co miesiąc albo maksymalnie trzy miesiące robi się kontrolę funkcjonalną, z kolei kontrola główna przeprowadzana jest co rok.


Kontrole są obowiązkowe prawnie w świetle normy PN-EN 1176-72009, która określa, że wszystkie czynności wykonywane w czasie kontroli były udokumentowane. Muszą być także wykonywane przez personel, który ma odpowiednie kwalifikacje. Poza tym zalecane jest, żeby właściciel placu zabaw sporządził odpowiedni plan kontroli. Trzeba mieć w pamięci, że brak takich kontroli może być źródłem poważnych wypadków na obszarze takich placów. Na posiadaczu placu zabaw ciąży zatem obowiązek podejmowania cyklicznych kontroli oraz ewentualnie dokonywanie stosownych renowacji.


Funkcjonuje parę typów takich kontroli placów zabaw. Odróżniają się one częstotliwością oraz stopniem szczegółowości ich wykonywania. Bez względu na to najważniejsze jest bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.